۱۲ آبان

تغییر آدرس سایت انجمن

اعضاء محترم و بازدیدکنندگان گرامی
با توجه به تغییر آدرس سایت انجمن تولید کنندگان داروها و فراورده های گیاهان دارویی، خواهشمند است جهت بهره برداری از سایت به نشانی جدید www.aphm.ir مراجعه فرمایید.

صورت جلسات انجمن

جلسه هیات مدیره

یکشنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۲

جلسه هیات مدیره با حضوراعضا در دفتر انجمن تولید کنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی برگزار شد و نتایج بشرح زیر میباشد..